Trainingen

Communicatie brengt mensen in contact met elkaar.  Toch gaat er regelmatig wat mis in dat contact.  Turningpoint geeft trainingen die het communicatieproces belichten en ieders rol in dit proces uitdiepen.

 

Bewustwording van je eigen rol in de communicatie met anderen en de invloed die deze heeft op een prettig contact. Daar gaat deze training over. Communicatie is een circulaire beweging waarin actie en reactie elkaar doorlopend opvolgen.

In 5 bijeenkomsten van 2.5 uur wordt aandacht besteed aan de 3 hoofdfactoren die een rol spelen.

 

Horen & Zien.

Wij bevinden ons de hele dag door is allerlei situaties. Thuis, op straat, op het werk bij  vrienden /familie en met onze kinderen. In al deze situaties nemen wij waar met onze oren en ogen. Wij horen en zien dingen die gebeuren.

Voelen & Denken.

Onze waarnemingen met ogen en oren roepen bepaalde gevoelens en gedachten bij ons op. Deze zijn voor iedereen weer verschillend, afhankelijk van onze unieke referentiekaders.

Zeggen & Doen.

De gevoelens en gedachten die bij ons naar boven komen, bepalen vervolgens voor het grootste deel hoe wij reageren op/in een bepaalde situatie. Wat wij zeggen en hoe wij handelen, wat wij doen.

Ouders & Kinderen

Een training uit deze serie is zeer leerzaam voor ouders van opgroeiende kinderen. Men leert dat de sleutel tot contact via de weg van communicatie loopt.

Maatwerk

Bovenstaande is slechts een voorbeeld. Een training kan geheel op maat, in tijd en diepgang worden aangepast.