Inzicht & Structuur

Verheldering

 

Doordat de cliënt een helder beeld van zijn situatie voor ogen krijgt, zal de aanwezige stress verminderen. Hierdoor ontstaat er weer ‘ruimte’ in lichaam en hoofd. Met deze vrij gekomen ruimte zal het weer mogelijk zijn het probleem aan te pakken, te hanteren en mogelijkheden te vinden die tot verandering kunnen leiden.

Verandering

 

De gevonden mogelijkheden tot verandering van de situatie uit te voeren, is weer een ander hoofdstuk. Het lijkt immers moeilijk om bepaalde denk en/of gedragspatronen te doorbreken of te veranderen. Bij de uitvoering van een stappenplan zal de counselor als coach ondersteuning bieden in de vorm van aanmoediging, motivering, tussenevaluatie en eventuele bijsturing.